Ježíš je Cesta

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. - Jan 14, 6

best mobile website builder